BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD

Barntandvård i Älmhult – välkomna ni också!

Visste du att över 1500 barn och unga vuxna i Älmhult, Ljungby och Lönsboda får sin tandvård hos Tandvårdshuset? Vi kan barntandvård. Välkomna ni också!

Lista ditt barn

När ditt barn ska fylla tre år får du ett erbjudande om att välja tandvårdsmottagning. För att bli kallad till Tandvårdshuset behöver du registrera ditt barn hos oss.

Du som är nyinflyttad är också välkommen att lista ditt barn, oavsett barnets ålder, liksom du som vill att ditt barn ska byta från annan tandläkare till Tandvårdshuset. Som kund hos Tandvårdshuset får ditt barn sedan kallelse till årliga, kostnadsfria undersökningar.

Att lista ditt barn hos oss är enkelt: Kontakta våra kliniker via mail eller telefon eller fyll i formuläret här för Ljungby/Älmhult (Övertagande av vårdansvar för barn och ungdomar, under Styrdokument) eller här för Lönsboda.  

Hur ofta ska mitt barn undersökas?

Från tre års ålder får de barn och ungdomar som är listade hos oss erbjudande om att komma på undersökning varje år. I allmänhet kallas barnen i Sverige bara vartannat år. Vi har valt att kalla alla barn som är listade hos oss varje år. Allt för att se till att barnets tänder hålls så friska som möjligt. Det är kvalitet för oss.

Gratis för barn och ungdomar

Vanlig tandvård är gratis till och med det år du fyller 23. Från den 1 januari det år du fyller 24 börjar du betala.

LJUNGBY 0372-834 80  |   LÖNSBODA 0479 – 41 20 00  |  ÄLMHULT 0476-133 88